GasOil Technology a.s.

Spoločnosť GasOil Technology a.s. je projektovo-inžinierska spoločnosť poskytujúca komplexné multidisciplinárne služby v sektore ropa a plyn

Kontaktujte nás Posledné realizácie
+

Činnosť spoločnosti

Poskytujeme inžinierske práce:

KONZULTAČNÉ

 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Environmentálne štúdie
 • Príprava tendrov
 • Výber dodávateľov

INŽINIERSKE

 • Procesné návrhy
 • Basic & detailed engineering, as-built
 • Implementácia a prevádzkovanie systémov riadenia technologických procesov, HAZOP
 • Inžinierske činnosti

MANAGEMENT STAVIEB

 • Príprava stavieb
 • Riadenie a koordinácia stavieb
 • Technický dozor pre zákazníka

Poskytujeme inžinierske práce v týchto oblastiach:

 • Ťažba / úprava / skladovanie / distribúcia / preprava zemného plynu
 • Ťažba / úprava / skladovanie / distribúcia / preprava ropy
 • Skladovanie / manipulácia so skvapalneným zemným plynom/LNG/
 • Biotechnológie – bionafta, bioplyn
 • Implementácia a prevádzkovanie systémov riadenia technologických procesov, HAZOP
 • Informačné systémy, SCADA

Pokrývame profesné inžinierske skupiny pre:

 • Procesy a výpočty
 • Strojnú technológiu točivé stroje, nádrže, návrhy aparátov, 3D modelovanie, potrubné systémy
 • MaR, riadiace systémy, SCADA, informačné systémy
 • Stavebnú časť
  ceľové konštrukcie, ŽB konštrukcie, stavebné riešenie, vodohospodárske stavby
 • Elektro
 • Rozpočty a ceny
 • Finančné analýzy a prognózy
 • Technický dozor
 • Inžiniersku činnosť
 • Špeciálne profesie, geológia, požiarna ochrana, BOZP, geodézia

Naši zamestnanci doposiaľ vyprojektovali:

 • viac ako 800 000 m3nadzemných oceľových nádrží
 • viac ako 8 miliárd m3podzemných zásobníkov plynu
 • viac ako 800 km ropovodov
 • viac ako 1000 km VTL plynovodov
 • 112 plynofikácií miest a obcí
 • viac ako 1000 MW výkonu Kompresorových staníc na tranzitnom plynovode vyprojektovaných a/alebo modernizovaných
 • 320 MW výkonu Kompresorových staníc odborne posúdených
 • viac ako 1000 km optokáblových systémov

Spoločnosť projektuje v súlade s medzinárodnými normami EN, ASME, ANSI, API, ISO, GOST. Disponuje hardvérovým a softvérovým vybavením (výpočtový, grafický a administratívny SW) pre kvalitné zabezpečenie všetkých činností a služieb.

Partneri spoločnosti

Spoločnosť má silné postavenie na trhoch v nielen v strednej Európe. najvýznamnejších obchodných partnerov patria: eustream, a.s.; Rafako S.A.; MGGP S.A. , ILF Beratende Ingenieure GmbH; GE Oil & Gas - Nuovo Pignone S.r.l., Plinacro Zagreb a iné.

Partner spoločnosti eustream, a.s.
Partner spoločnosti RAFAKO S.A.
Partner spoločnosti MGGP
Partner spoločnosti ILF Consulting Engineers
Partner spoločnosti GE Oil & Gas
Partner spoločnosti Plinacro Ltd.