Referencie

Naši zamestnanci v rokoch 2005 až 2015 zabezpečovali projektové a inžinierske práce na nasledujúcich referenčných stavbách:

INŠTALÁCIA TANDEMOVÝCH TURBOSÚSTROJOV NA KS 03 VEĽKÉ ZLIEVCE, SR

Klient: Rolls-Royce Energy Systems, Inc., Ohio, USA
Doba realizácie: 2009 - 2013
Rozsah prác: kompletná projektová dokumentácia, inžinierska činnosť. Inštalácia dvoch turbosústrojov v tandeme s výkonom každého 30 MW, vrátane všetkých potrebných nástrojov a pomocných systémov v CS03 na existujúcom tranzitnom potrubnom systéme Slovenska

ZVÝŠENIE KOMPRESNÉHO POMERU NA KS 01 VEĽKÉ KAPUŠANY NA TRANZITNOM PLYNOVODE

Klient: SPP, a.s.
Doba realizácie: 2007 - 2010
Investičné náklady: 100 mill EUR
Cieľ: zabezpečenie inžinierskych prác v štádiu prípravy, projektu, výstavby, skúšok a odovzdania do prevádzky za účelom zvýšenia kompresného pomeru z 1.4 na 1.5 inštalovaním 2 ks 30 MW turbosústrojov
Rozsah prác: Koordinácia a riadenie stavby, vypracovanie Basic engineering, vypracovanie Detailed engineering, pomoc v štádiu realizácie a skúšok

LMG PROJEKT – CENTRÁLNY ZÁVOD, ZARIADENIA SOND, POTRUBNÉ ROZVODY NA LOŽISKÁCH LUBIATOW, MIEDZYCHOD, GROTOW, POĽSKO

Klient: PGNiG S.A. Poľsko
Doba realizácie: 2008 – 2013
Investičné náklady: 1,397 000 000 PLN
Kapacita: 1,300 ton ropy/deň 15 000 m3 plynu/hod
Cieľ: 40 ton kvapalnej síry/deň; 27 ton LPG/ deň; C5+ 13 ton/deň Cieľová ťažba v roku 2013 – 0.9 mill ton/rok
Rozsah prác: : Basic & detailed design, riadenie stavby, technický dozor, pomoc pri skúškach, spustenie do prevádzky, skúšobná prevádzka

PODZEMNÝ ZÁSOBNIK ZEMNÉHO PLYNU (PMG) WIERZCHOWICE, POĽSKO

Klient: PGNiG – Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Poľsko
1.etapa 3, 5 miliardy Nm3 2.etapa 1,2 miliardy Nm3
Doba realizácie: 2009 – prebieha
Rozsah prác: Výstavba technologických zariadení potrebných pre zabezpečenie procesu zatláčania a ťažby plynu z podzemného zásobníka, ktorý sa nachádza vo Wierzchowiciach neďaleko Wroclawi. Ložisko pôvodne obsahovalo 11.9 miliárd m3 dusíkatého plynu, v rokoch 1972 až 1995 bolo vyťažené 7.8 miliárd m3 plynu, pričom 4.1 miliárd m3 ostalo v ložisku. Ťažba plynu bola postupne zastavená a v r. 1995 bolo prijaté rozhodnutie o prestavbe ložiska Wierzchowice na Podzemný zásobník plynu. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie autorského dozoru, pomoci pri výbere dodávateľov, skúškach, spúšťaní do prevádzky.

PROJEKT ROZŠÍRENIA SKLADOVACEJ KAPACITY PZZP, LOŽISKO GAJARY-BÁDEN

Klient: NAFTA, a.s. Gbely
Doba realizácie: 2007 - 2014
Kapacita: skladovacia kapacita 500 – 550 mil. Sm3 max. denný ťažobný výkon 6 mil. Sm3/deň možnosť rozšírenia max denného ťažobného výkonu 12 mil. Sm3/deň max. denný vtlačný výkon 5 mil. Sm3/day rozsah tlakov v mieste napojenia na tranzitný plynovod 4,3 – 6,5 MPaa rozsah tlakov ZP v areáli CAG 3,0 – 21,0 MPaa

Pages