Referencie

Naši zamestnanci v rokoch 2005 až 2015 zabezpečovali projektové a inžinierske práce na nasledujúcich referenčných stavbách:

VTL PLYNOVOD DN 700 PN 8.4 MPa GUSTORZYN-ODOLANOW, POĽSKO

Klient: GAZ SYSTEM S.A., Poľsko
Doba realizácie: 2010 - 2011
Dĺžka: 180 km
Rozsah prác: kompletná projektová dokumentácia, autorský dozor

VTL PLYNOVOD DN 500 PN 6.3 MPa SANDOMIERZ-OSTROWIEC SWIETO-KRZYSKI, POĽSKO

Klient: Karpacka Spolka Gazownictwa sp.Z.o.o. Tarnow, Poľsko
Doba realizácie: 2010 - 2011
Dĺžka: 62 km
Rozsah prác: kompletná projektová dokumentácia, inžinierska činnosť

MODIFIKÁCIA PGT25 SAC NA DLE, TRANZITNÝ PLYNOVOD SLOVENSKO

Klient: Nuovo Pignone Global Services, GE Oil&Gas, TALIANSKO
Doba realizácie: 2010
Rozsah prác: kompletná projektová dokumentácia, inžinierska činnosť

INŽINIERSKE SLUŽBY PRE PROJEKT “INŠTALÁCIA DVOCH TANDEMOVÝCH TURBOSÚSTROJOV NA KS 03 VEĽKÉ ZLIEVCE, SR

Klient: Rolls-Royce Energy Systems, Inc., Ohio, USA
Doba realizácie: 2010 - 2012
Rozsah prác: kompletná projektová dokumentácia, inžinierska činnosť

TERMINÁLY ROPY A ČERPACIE STANICE ROPY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA PS 1 BUDKOVCE, PS4 TUPÁ, PS 5 BUČANY

Klient: Transpetrol, a.s.
  • Nádrže ropy 8 x 50.000 m3 na Čerpacej stanici PS 1 Budkovce
  • Nádrž ropy H501 – 75. 000 m3 na Čerpacej stanici PS 5 Bučany
  • Nádrž ropy H502 – 75. 000 m3 na Čerpacej stanici PS 5 Bučany
Rozsah prác: kompletná projektová dokumentácia, pomoc pri výbere dodávateľov, autorský dozor, pomoc pri skúškach a spustení do prevádzky

MODERNIZÁCIA VTL TRANZITNÉHO PLYNOVODU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

  • ročná kapacita 90 miliárd m3
  • 5 línií 1200/1400 mm
  • prevádzkový tlak 73 bar
  • 4 Kompresorové stanice, celkový výkon viac ako 1000 MW
  • najdôležitejšia Kompresorová stanica KS 01 V. Kapušany na slovensko/ukrajinskej hranici, výkon 300 MW
  • denná technická kapacita na KS 01 Veľké Kapušany 300 mil m3

AUTOMATIZÁCIA TRANZITNÉHO PLYNOVODU NA SLOVENSKU

Klient: SPP, a.s.
Doba realizácie: 2006-2009
Cieľ: Navrhnúť nový riadiaci systém Tranzitného plynovodu pre riadenie 4 kompresorových staníc z Centrálneho dispečingu a zabezpečiť tak automatizovanú prevádzku celej sústavy Tranzitného plynovodu
Rozsah prác: Riadenie a koordinácia stavby, basic engineering, detail engineering, technický dozor počas výstavby, technický dozor počas skúšok

Pages