Referencie

Naši zamestnanci v rokoch 2005 až 2015 zabezpečovali projektové a inžinierske práce na nasledujúcich referenčných stavbách:

ZÁVOD NA ODDUSÍKOVANIE PLYNU GRODZISK, POĽSKO

Klient: PBG S.A. Poznan
Doba realizácie: 2006 - 2010
Investičné náklady: 90 mill EUR
Rozsah prác: realizačný projekt, projekt skutečného vyhotovenia, prevádzkové manuály, technický dozor, pomoc v procese schvaľovania

JEDNOTKA REGENERÁCIE GLYKOLU, FORTIES, NÓRSKO

Klient: APACHE North Sea Ltd. /Kanfa Aragon
Doba realizácie: 2008
Parameters of basic design: Max. denná kapacita suchého plynu 25 MM SCFD
Cieľ: vypracovanie Detailed designu pre 3 identické technológie na regeneráciu glykolu vrátane vypracovania 3D modelu, návrh procesu a technologické schémy zabezpečila Kanfa Aragon AS
Rozsah prác: vypracovanie 3D modelu, návrh celkovej dispozície skidu, návrh potrubného systému vrátane izometrií, oceľové konštrukcie, kontrola výpočtov, výkazy výmer, postup pri montáži iné podporné a koordinačné práce

JEDNOTKA REGENERÁCIE GLYKOLU, OLOWI, NÓRSKO

Klient: CNR International Ltd. Kanada
Kapacita: 90,000 cum/hr suchého plynu; 3,800 kg/hr TEGu
Cieľ: inštalácia jednotky ako súčasť; technológie ťažby/ prepravy/ distribúcie FPSO /Floating Production Storage; and Off-Loading/
Rozsah prác: Detailed design, 3D model, izometrie jednotky

Pages